rezervace

Kanál Koschener

Splavné propojení mezi jezerem Senftenberger a Geierswalder See (dříve: schéma 12). Od června 2013 je kanál otevřen pro veřejnost. V kanálu jsou z důvodu efektivního a bezpečného provozu umístěny dopravní značky, semafory a textové tabule. Prostřednictvím simplexního zařízení může být požadován průjezd se stráží.

Pravidla chování v rámci kanálu Koschener

 • Dbejte opatrnosti a berte ohledy. Navzájem si pomáhejte, obzvláště pak méně zkušeným kapitánům. Mějte strpení – každý jednou začínal. Buďte trpěliví.
 • Dodržujte světelné signály a textové cedule (vjezdy do tunelu, příbřežní terminály, plavební komora), případně pokyny stráže.
 • Prvně vjíždějí velké lodě, následně malé lodě. Prvně předjíždějte vpravo, následně využijte také levou stranu. Plavební komoru využívejte tak, aby měly místo všechny lodě, které chtějí proplout. Upevněte loď (ideálně tu poslední) tak, aby bylo možné ovládat modrou a červenou spínací páku. Prosím stiskněte modrou ovládací páku teprve, jakmile vplují všechny lodě. Červená páka slouží pouze pro nouzové situace a zastavuje plavbu.
 • Neupevňujte lodě v plavební komoře – výška vodní hladiny se mění. Používejte pomocné prostředky (např. třímetrové provazy a háky). Lodě upevňujte/držte co nejvíce ve středu nebo na přídi a zádi. Jinak se může loď otočit. Abyste zabránili zbytečnému obtěžování hlukem, vypněte prosím motory. 
 • Z plavební komory plujte pomalu, postupně a ohleduplně.
 • Nastupování a vystupování v plavební komoře je dovoleno pouze v nouzových případech.
  Pro komunikaci s personálem plavební komory používejte prosím v nutných případech oranžové telefonní sloupy. Tísňové volání (112) na telefonních sloupech používejte pouze ve skutečně nouzových případech!

solárního katamaránu Wave

cca 10.10 - 10.50 h (odjezd 10.00 h Senftenberg)
cca 12.40 - 13.20 h (odjezd 12.30 h Geierswalde)
cca 14.40 - 15.20 h (odjezd 14.30 h Senftenberg)
cca 16.25 - 17.05 h (odjezd 16.15 h Geierswalde)

Wave

Provozní dobaWave

 

Kanál je otevřený denně:

 • V dubnu od 10.00 do 18.00 h

 • V květnu od 09.00 do 21.00 h

 • Červen–srpen od 09.00 do 22.00 h

 • V září od 09.00 do 20.00 h

 • V říjnu od 09.00 do 18.00 h

 

Wave

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmenEinstellungen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
iiQ-Check
Dieses Widget dient ausschließlich der Darstellung von anonymen Bewertungstexten und eines Scores. Der Inhalt des Widgets wird von dem Server ConsultiiQ GmbH geladen, hierbei wird technisch bedingt die IP-Adresse des Nutzers übertragen. Eine Speicherung der IP-Adresse findet nicht statt. Es werden keine weiteren Daten über das Widget erhoben oder gespeichert.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Google Tag Manager